Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871057778 hoặc 028 71057778 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi phiền

    028 710 57763028 710 57764028 710 57765028 710 57766028 710 57767028 710 57768028 710 57769028 710 57770028 710 57771028 710 57772028 710 57773028 710 57774028 710 57775028 710 57776028 710 57777028 710 57778028 710 57779028 710 57780028 710 57781028 710 57782028 710 57783028 710 57784028 710 57785028 710 57786028 710 57787028 710 57788028 710 57789028 710 57790028 710 57791028 710 57792

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871057778 / 028 71057778 / 028 710 57778 …

4219

Nếu ai bị Số điện thoại 02871057778 hoặc 028 71057778 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha