Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02862977775 hoặc 028 62977775 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy. Làm phiền

    028 629 77760028 629 77761028 629 77762028 629 77763028 629 77764028 629 77765028 629 77766028 629 77767028 629 77768028 629 77769028 629 77770028 629 77771028 629 77772028 629 77773028 629 77774028 629 77775028 629 77776028 629 77777028 629 77778028 629 77779028 629 77780028 629 77781028 629 77782028 629 77783028 629 77784028 629 77785028 629 77786028 629 77787028 629 77788028 629 77789

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02862977775 / 028 62977775 / 028 629 77775 …

4437

Nếu ai bị Số điện thoại 02862977775 hoặc 028 62977775 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha