Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856787402 hoặc 028 56787402 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy …tốt nhất là đừng gọi lại

    028 567 87387028 567 87388028 567 87389028 567 87390028 567 87391028 567 87392028 567 87393028 567 87394028 567 87395028 567 87396028 567 87397028 567 87398028 567 87399028 567 87400028 567 87401028 567 87402028 567 87403028 567 87404028 567 87405028 567 87406028 567 87407028 567 87408028 567 87409028 567 87410028 567 87411028 567 87412028 567 87413028 567 87414028 567 87415028 567 87416

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856787402 / 028 56787402 / 028 567 87402 …

4216

Nếu ai bị Số điện thoại 02856787402 hoặc 028 56787402 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha