Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856786703 hoặc 028 56786703 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 2,037 người
Tổng dislike tiêu cực: 121 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy lúc 08:36, ngày 08/07/2022,
Nhá máy lừa đảo
mọi người báo cáo cuộc gọi rác đe dạo trên trang này nhak https://thongbaorac.ais.gov.vn/
mọi người báo cáo cuộc gọi rác đe dạo trên trang này nhak https://thongbaorac.ais.gov.vn/
Nhá máy lừa đảo

    028 567 86688028 567 86689028 567 86690028 567 86691028 567 86692028 567 86693028 567 86694028 567 86695028 567 86696028 567 86697028 567 86698028 567 86699028 567 86700028 567 86701028 567 86702028 567 86703028 567 86704028 567 86705028 567 86706028 567 86707028 567 86708028 567 86709028 567 86710028 567 86711028 567 86712028 567 86713028 567 86714028 567 86715028 567 86716028 567 86717

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856786703 / 028 56786703 / 028 567 86703 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 02856786703 hoặc 028 56786703 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha