Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856784129 hoặc 028 56784129 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    028 567 84114028 567 84115028 567 84116028 567 84117028 567 84118028 567 84119028 567 84120028 567 84121028 567 84122028 567 84123028 567 84124028 567 84125028 567 84126028 567 84127028 567 84128028 567 84129028 567 84130028 567 84131028 567 84132028 567 84133028 567 84134028 567 84135028 567 84136028 567 84137028 567 84138028 567 84139028 567 84140028 567 84141028 567 84142028 567 84143

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856784129 / 028 56784129 / 028 567 84129 …

4233

Nếu ai bị Số điện thoại 02856784129 hoặc 028 56784129 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha