Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856782702 hoặc 028 56782702 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
nhá máy

nhá máy

nháy máy
nháy máy
nhá máy

    028 567 82687028 567 82688028 567 82689028 567 82690028 567 82691028 567 82692028 567 82693028 567 82694028 567 82695028 567 82696028 567 82697028 567 82698028 567 82699028 567 82700028 567 82701028 567 82702028 567 82703028 567 82704028 567 82705028 567 82706028 567 82707028 567 82708028 567 82709028 567 82710028 567 82711028 567 82712028 567 82713028 567 82714028 567 82715028 567 82716

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856782702 / 028 56782702 / 028 567 82702 …

4346

Nếu ai bị Số điện thoại 02856782702 hoặc 028 56782702 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha