Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0285678270 hoặc 028 5678270 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 567 8255028 567 8256028 567 8257028 567 8258028 567 8259028 567 8260028 567 8261028 567 8262028 567 8263028 567 8264028 567 8265028 567 8266028 567 8267028 567 8268028 567 8269028 567 8270028 567 8271028 567 8272028 567 8273028 567 8274028 567 8275028 567 8276028 567 8277028 567 8278028 567 8279028 567 8280028 567 8281028 567 8282028 567 8283028 567 8284

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0285678270 / 028 5678270 / 028 567 8270 …

4338

Nếu ai bị Số điện thoại 0285678270 hoặc 028 5678270 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha