Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856782460 hoặc 028 56782460 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy sáng sớm, tối khuya….blocked

    028 567 82445028 567 82446028 567 82447028 567 82448028 567 82449028 567 82450028 567 82451028 567 82452028 567 82453028 567 82454028 567 82455028 567 82456028 567 82457028 567 82458028 567 82459028 567 82460028 567 82461028 567 82462028 567 82463028 567 82464028 567 82465028 567 82466028 567 82467028 567 82468028 567 82469028 567 82470028 567 82471028 567 82472028 567 82473028 567 82474

Từ khóa chờ duyệt khác

    037 286 6221051 038 65966093 207 9365052 996 525096 279 7787091 714 2070 873 9543082 390 7261096 846 7276090 158 9112090 658 5756024 999 49094093 641 7510090 512 5189098 714 8392093 193 2462096 786 6499028 730 43065

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856782460 / 028 56782460 / 028 567 82460 …

4065

Nếu ai bị Số điện thoại 02856782460 hoặc 028 56782460 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha