Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02856781425 hoặc 028 56781425 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 10/22

    028 567 81410028 567 81411028 567 81412028 567 81413028 567 81414028 567 81415028 567 81416028 567 81417028 567 81418028 567 81419028 567 81420028 567 81421028 567 81422028 567 81423028 567 81424028 567 81425028 567 81426028 567 81427028 567 81428028 567 81429028 567 81430028 567 81431028 567 81432028 567 81433028 567 81434028 567 81435028 567 81436028 567 81437028 567 81438028 567 81439

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02856781425 / 028 56781425 / 028 567 81425 …

4072

Nếu ai bị Số điện thoại 02856781425 hoặc 028 56781425 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha