Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 028567203 hoặc 028 567203 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
ngungungungungungungungungungungungungu

    028 567 188028 567 189028 567 190028 567 191028 567 192028 567 193028 567 194028 567 195028 567 196028 567 197028 567 198028 567 199028 567 200028 567 201028 567 202028 567 203028 567 204028 567 205028 567 206028 567 207028 567 208028 567 209028 567 210028 567 211028 567 212028 567 213028 567 214028 567 215028 567 216028 567 217

Từ khóa chờ duyệt khác

    081 411 8261023 588 86781096 284 5153058 839 437024 730 80530022 238 56870022 420 681033 378 8232098 323 2385027 039 96967024 888 81225021 663 36602084 033 5090 999 7545018 558 661517022 288 83467091 293 7776081 299 1276

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 028567203 / 028 567203 / 028 567 203 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 028567203 hoặc 028 567203 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha