Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02854484954 hoặc 028 54484954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại mất dạy
Không biết mua thông tin của chủ hộ ở đâu mà nhà người ta đang ở gọi hỏi bán/thuê không?
Không biết mua thông tin của chủ hộ ở đâu mà nhà người ta đang ở gọi hỏi bán/thuê không?

    028 544 84939028 544 84940028 544 84941028 544 84942028 544 84943028 544 84944028 544 84945028 544 84946028 544 84947028 544 84948028 544 84949028 544 84950028 544 84951028 544 84952028 544 84953028 544 84954028 544 84955028 544 84956028 544 84957028 544 84958028 544 84959028 544 84960028 544 84961028 544 84962028 544 84963028 544 84964028 544 84965028 544 84966028 544 84967028 544 84968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02854484954 / 028 54484954 / 028 544 84954 …

4177

Nếu ai bị Số điện thoại 02854484954 hoặc 028 54484954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha