Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02854484036 hoặc 028 54484036 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    028 544 84021028 544 84022028 544 84023028 544 84024028 544 84025028 544 84026028 544 84027028 544 84028028 544 84029028 544 84030028 544 84031028 544 84032028 544 84033028 544 84034028 544 84035028 544 84036028 544 84037028 544 84038028 544 84039028 544 84040028 544 84041028 544 84042028 544 84043028 544 84044028 544 84045028 544 84046028 544 84047028 544 84048028 544 84049028 544 84050

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02854484036 / 028 54484036 / 028 544 84036 …

4276

Nếu ai bị Số điện thoại 02854484036 hoặc 028 54484036 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha