Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02836360537 hoặc 028 36360537 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
BH PTI

    028 363 60522028 363 60523028 363 60524028 363 60525028 363 60526028 363 60527028 363 60528028 363 60529028 363 60530028 363 60531028 363 60532028 363 60533028 363 60534028 363 60535028 363 60536028 363 60537028 363 60538028 363 60539028 363 60540028 363 60541028 363 60542028 363 60543028 363 60544028 363 60545028 363 60546028 363 60547028 363 60548028 363 60549028 363 60550028 363 60551

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02836360537 / 028 36360537 / 028 363 60537 …

4218

Nếu ai bị Số điện thoại 02836360537 hoặc 028 36360537 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha