Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02836222266 hoặc 028 36222266 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy dầy làm phiền

    028 362 22251028 362 22252028 362 22253028 362 22254028 362 22255028 362 22256028 362 22257028 362 22258028 362 22259028 362 22260028 362 22261028 362 22262028 362 22263028 362 22264028 362 22265028 362 22266028 362 22267028 362 22268028 362 22269028 362 22270028 362 22271028 362 22272028 362 22273028 362 22274028 362 22275028 362 22276028 362 22277028 362 22278028 362 22279028 362 22280

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02836222266 / 028 36222266 / 028 362 22266 …

4438

Nếu ai bị Số điện thoại 02836222266 hoặc 028 36222266 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha