Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02836220195 hoặc 028 36220195 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nháy máy
Nháy máy

    028 362 20180028 362 20181028 362 20182028 362 20183028 362 20184028 362 20185028 362 20186028 362 20187028 362 20188028 362 20189028 362 20190028 362 20191028 362 20192028 362 20193028 362 20194028 362 20195028 362 20196028 362 20197028 362 20198028 362 20199028 362 20200028 362 20201028 362 20202028 362 20203028 362 20204028 362 20205028 362 20206028 362 20207028 362 20208028 362 20209

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02836220195 / 028 36220195 / 028 362 20195 …

4289

Nếu ai bị Số điện thoại 02836220195 hoặc 028 36220195 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha