Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02836202740 hoặc 028 36202740 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sao lại nhá máy?

    028 362 02725028 362 02726028 362 02727028 362 02728028 362 02729028 362 02730028 362 02731028 362 02732028 362 02733028 362 02734028 362 02735028 362 02736028 362 02737028 362 02738028 362 02739028 362 02740028 362 02741028 362 02742028 362 02743028 362 02744028 362 02745028 362 02746028 362 02747028 362 02748028 362 02749028 362 02750028 362 02751028 362 02752028 362 02753028 362 02754

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02836202740 / 028 36202740 / 028 362 02740 …

4109

Nếu ai bị Số điện thoại 02836202740 hoặc 028 36202740 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha