Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02835359877 hoặc 028 35359877 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sale tài chính

    028 353 59862028 353 59863028 353 59864028 353 59865028 353 59866028 353 59867028 353 59868028 353 59869028 353 59870028 353 59871028 353 59872028 353 59873028 353 59874028 353 59875028 353 59876028 353 59877028 353 59878028 353 59879028 353 59880028 353 59881028 353 59882028 353 59883028 353 59884028 353 59885028 353 59886028 353 59887028 353 59888028 353 59889028 353 59890028 353 59891

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02835359877 / 028 35359877 / 028 353 59877 …

4514

Nếu ai bị Số điện thoại 02835359877 hoặc 028 35359877 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha