Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822536241 hoặc 028 22536241 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Dm lua dao tai sản ca dong họ nhà may chuẩn bị chết cả lũ giờ do

    028 225 36226028 225 36227028 225 36228028 225 36229028 225 36230028 225 36231028 225 36232028 225 36233028 225 36234028 225 36235028 225 36236028 225 36237028 225 36238028 225 36239028 225 36240028 225 36241028 225 36242028 225 36243028 225 36244028 225 36245028 225 36246028 225 36247028 225 36248028 225 36249028 225 36250028 225 36251028 225 36252028 225 36253028 225 36254028 225 36255

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822536241 / 028 22536241 / 028 225 36241 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 02822536241 hoặc 028 22536241 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha