Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822535804 hoặc 028 22535804 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo chung với số 02822009167

    028 225 35789028 225 35790028 225 35791028 225 35792028 225 35793028 225 35794028 225 35795028 225 35796028 225 35797028 225 35798028 225 35799028 225 35800028 225 35801028 225 35802028 225 35803028 225 35804028 225 35805028 225 35806028 225 35807028 225 35808028 225 35809028 225 35810028 225 35811028 225 35812028 225 35813028 225 35814028 225 35815028 225 35816028 225 35817028 225 35818

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822535804 / 028 22535804 / 028 225 35804 …

4188

Nếu ai bị Số điện thoại 02822535804 hoặc 028 22535804 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha