Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822420662 hoặc 028 22420662 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi rồi tắt

    028 224 20647028 224 20648028 224 20649028 224 20650028 224 20651028 224 20652028 224 20653028 224 20654028 224 20655028 224 20656028 224 20657028 224 20658028 224 20659028 224 20660028 224 20661028 224 20662028 224 20663028 224 20664028 224 20665028 224 20666028 224 20667028 224 20668028 224 20669028 224 20670028 224 20671028 224 20672028 224 20673028 224 20674028 224 20675028 224 20676

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822420662 / 028 22420662 / 028 224 20662 …

4214

Nếu ai bị Số điện thoại 02822420662 hoặc 028 22420662 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha