Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000627 hoặc 028 22000627 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 220 00612028 220 00613028 220 00614028 220 00615028 220 00616028 220 00617028 220 00618028 220 00619028 220 00620028 220 00621028 220 00622028 220 00623028 220 00624028 220 00625028 220 00626028 220 00627028 220 00628028 220 00629028 220 00630028 220 00631028 220 00632028 220 00633028 220 00634028 220 00635028 220 00636028 220 00637028 220 00638028 220 00639028 220 00640028 220 00641

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000627 / 028 22000627 / 028 220 00627 …

4527

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000627 hoặc 028 22000627 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha