Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000269 hoặc 028 22000269 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn tài chính có đúng không

    028 220 00254028 220 00255028 220 00256028 220 00257028 220 00258028 220 00259028 220 00260028 220 00261028 220 00262028 220 00263028 220 00264028 220 00265028 220 00266028 220 00267028 220 00268028 220 00269028 220 00270028 220 00271028 220 00272028 220 00273028 220 00274028 220 00275028 220 00276028 220 00277028 220 00278028 220 00279028 220 00280028 220 00281028 220 00282028 220 00283

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000269 / 028 22000269 / 028 220 00269 …

4537

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000269 hoặc 028 22000269 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha