Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000162 hoặc 028 22000162 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chị gọi lại cho em với

    028 220 00147028 220 00148028 220 00149028 220 00150028 220 00151028 220 00152028 220 00153028 220 00154028 220 00155028 220 00156028 220 00157028 220 00158028 220 00159028 220 00160028 220 00161028 220 00162028 220 00163028 220 00164028 220 00165028 220 00166028 220 00167028 220 00168028 220 00169028 220 00170028 220 00171028 220 00172028 220 00173028 220 00174028 220 00175028 220 00176

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000162 / 028 22000162 / 028 220 00162 …

4159

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000162 hoặc 028 22000162 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha