Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000147 hoặc 028 22000147 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thấy cuộc gọi nhỡ ko biết của ai

    028 220 00132028 220 00133028 220 00134028 220 00135028 220 00136028 220 00137028 220 00138028 220 00139028 220 00140028 220 00141028 220 00142028 220 00143028 220 00144028 220 00145028 220 00146028 220 00147028 220 00148028 220 00149028 220 00150028 220 00151028 220 00152028 220 00153028 220 00154028 220 00155028 220 00156028 220 00157028 220 00158028 220 00159028 220 00160028 220 00161

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000147 / 028 22000147 / 028 220 00147 …

4569

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000147 hoặc 028 22000147 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha