Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02803656656 hoặc 028 03656656 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
03656656

    028 036 56641028 036 56642028 036 56643028 036 56644028 036 56645028 036 56646028 036 56647028 036 56648028 036 56649028 036 56650028 036 56651028 036 56652028 036 56653028 036 56654028 036 56655028 036 56656028 036 56657028 036 56658028 036 56659028 036 56660028 036 56661028 036 56662028 036 56663028 036 56664028 036 56665028 036 56666028 036 56667028 036 56668028 036 56669028 036 56670

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02803656656 / 028 03656656 / 028 036 56656 …

4230

Nếu ai bị Số điện thoại 02803656656 hoặc 028 03656656 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha