Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768886709 hoặc 027 68886709 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    027 688 86694027 688 86695027 688 86696027 688 86697027 688 86698027 688 86699027 688 86700027 688 86701027 688 86702027 688 86703027 688 86704027 688 86705027 688 86706027 688 86707027 688 86708027 688 86709027 688 86710027 688 86711027 688 86712027 688 86713027 688 86714027 688 86715027 688 86716027 688 86717027 688 86718027 688 86719027 688 86720027 688 86721027 688 86722027 688 86723

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768886709 / 027 68886709 / 027 688 86709 …

4373

Nếu ai bị Số điện thoại 02768886709 hoặc 027 68886709 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha