Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768882401 hoặc 027 68882401 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    027 688 82386027 688 82387027 688 82388027 688 82389027 688 82390027 688 82391027 688 82392027 688 82393027 688 82394027 688 82395027 688 82396027 688 82397027 688 82398027 688 82399027 688 82400027 688 82401027 688 82402027 688 82403027 688 82404027 688 82405027 688 82406027 688 82407027 688 82408027 688 82409027 688 82410027 688 82411027 688 82412027 688 82413027 688 82414027 688 82415

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768882401 / 027 68882401 / 027 688 82401 …

4041

Nếu ai bị Số điện thoại 02768882401 hoặc 027 68882401 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha