Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881896 hoặc 027 68881896 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy….Không nghiêm túc. Mọi người cẩn thận .
Số này lừa đảo
Số này lừa đảo

    027 688 81881027 688 81882027 688 81883027 688 81884027 688 81885027 688 81886027 688 81887027 688 81888027 688 81889027 688 81890027 688 81891027 688 81892027 688 81893027 688 81894027 688 81895027 688 81896027 688 81897027 688 81898027 688 81899027 688 81900027 688 81901027 688 81902027 688 81903027 688 81904027 688 81905027 688 81906027 688 81907027 688 81908027 688 81909027 688 81910

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881896 / 027 68881896 / 027 688 81896 …

4582

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881896 hoặc 027 68881896 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha