Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881627 hoặc 027 68881627 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, một chuông là cúp

    027 688 81612027 688 81613027 688 81614027 688 81615027 688 81616027 688 81617027 688 81618027 688 81619027 688 81620027 688 81621027 688 81622027 688 81623027 688 81624027 688 81625027 688 81626027 688 81627027 688 81628027 688 81629027 688 81630027 688 81631027 688 81632027 688 81633027 688 81634027 688 81635027 688 81636027 688 81637027 688 81638027 688 81639027 688 81640027 688 81641

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881627 / 027 68881627 / 027 688 81627 …

4204

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881627 hoặc 027 68881627 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha