Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881526 hoặc 027 68881526 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 32 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bị nháy máy

    027 688 81511027 688 81512027 688 81513027 688 81514027 688 81515027 688 81516027 688 81517027 688 81518027 688 81519027 688 81520027 688 81521027 688 81522027 688 81523027 688 81524027 688 81525027 688 81526027 688 81527027 688 81528027 688 81529027 688 81530027 688 81531027 688 81532027 688 81533027 688 81534027 688 81535027 688 81536027 688 81537027 688 81538027 688 81539027 688 81540

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881526 / 027 68881526 / 027 688 81526 …

4275

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881526 hoặc 027 68881526 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha