Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881256 hoặc 027 68881256 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bị nhá máy

    027 688 81241027 688 81242027 688 81243027 688 81244027 688 81245027 688 81246027 688 81247027 688 81248027 688 81249027 688 81250027 688 81251027 688 81252027 688 81253027 688 81254027 688 81255027 688 81256027 688 81257027 688 81258027 688 81259027 688 81260027 688 81261027 688 81262027 688 81263027 688 81264027 688 81265027 688 81266027 688 81267027 688 81268027 688 81269027 688 81270

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881256 / 027 68881256 / 027 688 81256 …

4403

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881256 hoặc 027 68881256 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha