Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768880399 hoặc 027 68880399 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi vào mở nhạc

    027 688 80384027 688 80385027 688 80386027 688 80387027 688 80388027 688 80389027 688 80390027 688 80391027 688 80392027 688 80393027 688 80394027 688 80395027 688 80396027 688 80397027 688 80398027 688 80399027 688 80400027 688 80401027 688 80402027 688 80403027 688 80404027 688 80405027 688 80406027 688 80407027 688 80408027 688 80409027 688 80410027 688 80411027 688 80412027 688 80413

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768880399 / 027 68880399 / 027 688 80399 …

4158

Nếu ai bị Số điện thoại 02768880399 hoặc 027 68880399 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha