Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758888973 hoặc 027 58888973 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục gọi lại kg nghe máy

    027 588 88958027 588 88959027 588 88960027 588 88961027 588 88962027 588 88963027 588 88964027 588 88965027 588 88966027 588 88967027 588 88968027 588 88969027 588 88970027 588 88971027 588 88972027 588 88973027 588 88974027 588 88975027 588 88976027 588 88977027 588 88978027 588 88979027 588 88980027 588 88981027 588 88982027 588 88983027 588 88984027 588 88985027 588 88986027 588 88987

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758888973 / 027 58888973 / 027 588 88973 …

4367

Nếu ai bị Số điện thoại 02758888973 hoặc 027 58888973 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha