Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758887280 hoặc 027 58887280 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
Nhá máy
nha may lua dao

nha may lua dao

    027 588 87265027 588 87266027 588 87267027 588 87268027 588 87269027 588 87270027 588 87271027 588 87272027 588 87273027 588 87274027 588 87275027 588 87276027 588 87277027 588 87278027 588 87279027 588 87280027 588 87281027 588 87282027 588 87283027 588 87284027 588 87285027 588 87286027 588 87287027 588 87288027 588 87289027 588 87290027 588 87291027 588 87292027 588 87293027 588 87294

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758887280 / 027 58887280 / 027 588 87280 …

4193

Nếu ai bị Số điện thoại 02758887280 hoặc 027 58887280 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha