Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758887061 hoặc 027 58887061 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 25 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Ukm, nhá máy hoài
nhá máy, chắc là số lừa đảo.
nhá máy, chắc là số lừa đảo.
Ukm, nhá máy hoài

    027 588 87046027 588 87047027 588 87048027 588 87049027 588 87050027 588 87051027 588 87052027 588 87053027 588 87054027 588 87055027 588 87056027 588 87057027 588 87058027 588 87059027 588 87060027 588 87061027 588 87062027 588 87063027 588 87064027 588 87065027 588 87066027 588 87067027 588 87068027 588 87069027 588 87070027 588 87071027 588 87072027 588 87073027 588 87074027 588 87075

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758887061 / 027 58887061 / 027 588 87061 …

4133

Nếu ai bị Số điện thoại 02758887061 hoặc 027 58887061 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha