Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758886846 hoặc 027 58886846 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
chỉ nhá máy rồi tắt, làm phiền
Nguy hiểm
Nguy hiểm

    027 588 86831027 588 86832027 588 86833027 588 86834027 588 86835027 588 86836027 588 86837027 588 86838027 588 86839027 588 86840027 588 86841027 588 86842027 588 86843027 588 86844027 588 86845027 588 86846027 588 86847027 588 86848027 588 86849027 588 86850027 588 86851027 588 86852027 588 86853027 588 86854027 588 86855027 588 86856027 588 86857027 588 86858027 588 86859027 588 86860

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758886846 / 027 58886846 / 027 588 86846 …

4486

Nếu ai bị Số điện thoại 02758886846 hoặc 027 58886846 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha