Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758886185 hoặc 027 58886185 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nháy máy
Nháy máy

    027 588 86170027 588 86171027 588 86172027 588 86173027 588 86174027 588 86175027 588 86176027 588 86177027 588 86178027 588 86179027 588 86180027 588 86181027 588 86182027 588 86183027 588 86184027 588 86185027 588 86186027 588 86187027 588 86188027 588 86189027 588 86190027 588 86191027 588 86192027 588 86193027 588 86194027 588 86195027 588 86196027 588 86197027 588 86198027 588 86199

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758886185 / 027 58886185 / 027 588 86185 …

4546

Nếu ai bị Số điện thoại 02758886185 hoặc 027 58886185 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha