Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758885749 hoặc 027 58885749 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    027 588 85734027 588 85735027 588 85736027 588 85737027 588 85738027 588 85739027 588 85740027 588 85741027 588 85742027 588 85743027 588 85744027 588 85745027 588 85746027 588 85747027 588 85748027 588 85749027 588 85750027 588 85751027 588 85752027 588 85753027 588 85754027 588 85755027 588 85756027 588 85757027 588 85758027 588 85759027 588 85760027 588 85761027 588 85762027 588 85763

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758885749 / 027 58885749 / 027 588 85749 …

4202

Nếu ai bị Số điện thoại 02758885749 hoặc 027 58885749 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha