Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749999086 hoặc 027 49999086 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    027 499 99071027 499 99072027 499 99073027 499 99074027 499 99075027 499 99076027 499 99077027 499 99078027 499 99079027 499 99080027 499 99081027 499 99082027 499 99083027 499 99084027 499 99085027 499 99086027 499 99087027 499 99088027 499 99089027 499 99090027 499 99091027 499 99092027 499 99093027 499 99094027 499 99095027 499 99096027 499 99097027 499 99098027 499 99099027 499 99100

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749999086 / 027 49999086 / 027 499 99086 …

4178

Nếu ai bị Số điện thoại 02749999086 hoặc 027 49999086 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha