Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749996183 hoặc 027 49996183 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    027 499 96168027 499 96169027 499 96170027 499 96171027 499 96172027 499 96173027 499 96174027 499 96175027 499 96176027 499 96177027 499 96178027 499 96179027 499 96180027 499 96181027 499 96182027 499 96183027 499 96184027 499 96185027 499 96186027 499 96187027 499 96188027 499 96189027 499 96190027 499 96191027 499 96192027 499 96193027 499 96194027 499 96195027 499 96196027 499 96197

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749996183 / 027 49996183 / 027 499 96183 …

4620

Nếu ai bị Số điện thoại 02749996183 hoặc 027 49996183 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha