Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749995406 hoặc 027 49995406 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    027 499 95391027 499 95392027 499 95393027 499 95394027 499 95395027 499 95396027 499 95397027 499 95398027 499 95399027 499 95400027 499 95401027 499 95402027 499 95403027 499 95404027 499 95405027 499 95406027 499 95407027 499 95408027 499 95409027 499 95410027 499 95411027 499 95412027 499 95413027 499 95414027 499 95415027 499 95416027 499 95417027 499 95418027 499 95419027 499 95420

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749995406 / 027 49995406 / 027 499 95406 …

4344

Nếu ai bị Số điện thoại 02749995406 hoặc 027 49995406 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha