Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749995059 hoặc 027 49995059 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    027 499 95044027 499 95045027 499 95046027 499 95047027 499 95048027 499 95049027 499 95050027 499 95051027 499 95052027 499 95053027 499 95054027 499 95055027 499 95056027 499 95057027 499 95058027 499 95059027 499 95060027 499 95061027 499 95062027 499 95063027 499 95064027 499 95065027 499 95066027 499 95067027 499 95068027 499 95069027 499 95070027 499 95071027 499 95072027 499 95073

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749995059 / 027 49995059 / 027 499 95059 …

4450

Nếu ai bị Số điện thoại 02749995059 hoặc 027 49995059 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha