Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749994311 hoặc 027 49994311 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    027 499 94296027 499 94297027 499 94298027 499 94299027 499 94300027 499 94301027 499 94302027 499 94303027 499 94304027 499 94305027 499 94306027 499 94307027 499 94308027 499 94309027 499 94310027 499 94311027 499 94312027 499 94313027 499 94314027 499 94315027 499 94316027 499 94317027 499 94318027 499 94319027 499 94320027 499 94321027 499 94322027 499 94323027 499 94324027 499 94325

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749994311 / 027 49994311 / 027 499 94311 …

4278

Nếu ai bị Số điện thoại 02749994311 hoặc 027 49994311 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha