Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749993462 hoặc 027 49993462 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy!
Nhá máy
Nhá máy

    027 499 93447027 499 93448027 499 93449027 499 93450027 499 93451027 499 93452027 499 93453027 499 93454027 499 93455027 499 93456027 499 93457027 499 93458027 499 93459027 499 93460027 499 93461027 499 93462027 499 93463027 499 93464027 499 93465027 499 93466027 499 93467027 499 93468027 499 93469027 499 93470027 499 93471027 499 93472027 499 93473027 499 93474027 499 93475027 499 93476

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749993462 / 027 49993462 / 027 499 93462 …

4442

Nếu ai bị Số điện thoại 02749993462 hoặc 027 49993462 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha