Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749993226 hoặc 027 49993226 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 14 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nhá máy zzzzz
Nhá máy zzzzz

    027 499 93211027 499 93212027 499 93213027 499 93214027 499 93215027 499 93216027 499 93217027 499 93218027 499 93219027 499 93220027 499 93221027 499 93222027 499 93223027 499 93224027 499 93225027 499 93226027 499 93227027 499 93228027 499 93229027 499 93230027 499 93231027 499 93232027 499 93233027 499 93234027 499 93235027 499 93236027 499 93237027 499 93238027 499 93239027 499 93240

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749993226 / 027 49993226 / 027 499 93226 …

4206

Nếu ai bị Số điện thoại 02749993226 hoặc 027 49993226 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha