Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749992237 hoặc 027 49992237 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy
nháy máy
nháy máy

    027 499 92222027 499 92223027 499 92224027 499 92225027 499 92226027 499 92227027 499 92228027 499 92229027 499 92230027 499 92231027 499 92232027 499 92233027 499 92234027 499 92235027 499 92236027 499 92237027 499 92238027 499 92239027 499 92240027 499 92241027 499 92242027 499 92243027 499 92244027 499 92245027 499 92246027 499 92247027 499 92248027 499 92249027 499 92250027 499 92251

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749992237 / 027 49992237 / 027 499 92237 …

4234

Nếu ai bị Số điện thoại 02749992237 hoặc 027 49992237 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha