Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749992086 hoặc 027 49992086 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    027 499 92071027 499 92072027 499 92073027 499 92074027 499 92075027 499 92076027 499 92077027 499 92078027 499 92079027 499 92080027 499 92081027 499 92082027 499 92083027 499 92084027 499 92085027 499 92086027 499 92087027 499 92088027 499 92089027 499 92090027 499 92091027 499 92092027 499 92093027 499 92094027 499 92095027 499 92096027 499 92097027 499 92098027 499 92099027 499 92100

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749992086 / 027 49992086 / 027 499 92086 …

4365

Nếu ai bị Số điện thoại 02749992086 hoặc 027 49992086 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha