Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749992025 hoặc 027 49992025 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
làm phiền
Làm phiền
Làm phiền

    027 499 92010027 499 92011027 499 92012027 499 92013027 499 92014027 499 92015027 499 92016027 499 92017027 499 92018027 499 92019027 499 92020027 499 92021027 499 92022027 499 92023027 499 92024027 499 92025027 499 92026027 499 92027027 499 92028027 499 92029027 499 92030027 499 92031027 499 92032027 499 92033027 499 92034027 499 92035027 499 92036027 499 92037027 499 92038027 499 92039

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749992025 / 027 49992025 / 027 499 92025 …

4395

Nếu ai bị Số điện thoại 02749992025 hoặc 027 49992025 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha