Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749991656 hoặc 027 49991656 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nhá máy
nhá máy

    027 499 91641027 499 91642027 499 91643027 499 91644027 499 91645027 499 91646027 499 91647027 499 91648027 499 91649027 499 91650027 499 91651027 499 91652027 499 91653027 499 91654027 499 91655027 499 91656027 499 91657027 499 91658027 499 91659027 499 91660027 499 91661027 499 91662027 499 91663027 499 91664027 499 91665027 499 91666027 499 91667027 499 91668027 499 91669027 499 91670

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749991656 / 027 49991656 / 027 499 91656 …

4267

Nếu ai bị Số điện thoại 02749991656 hoặc 027 49991656 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha