Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749990535 hoặc 027 49990535 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    027 499 90520027 499 90521027 499 90522027 499 90523027 499 90524027 499 90525027 499 90526027 499 90527027 499 90528027 499 90529027 499 90530027 499 90531027 499 90532027 499 90533027 499 90534027 499 90535027 499 90536027 499 90537027 499 90538027 499 90539027 499 90540027 499 90541027 499 90542027 499 90543027 499 90544027 499 90545027 499 90546027 499 90547027 499 90548027 499 90549

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749990535 / 027 49990535 / 027 499 90535 …

4090

Nếu ai bị Số điện thoại 02749990535 hoặc 027 49990535 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha